PL ▼
home SKLEP NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA REJESTRACJA  |  LOGOWANIE basket logo
Wstecz
¯biografia

HALINA GOLDBERG – profesor muzykologii w Indiana University Bloomington,współpracuje też z Jewish Studies Program, Russian and East European Institute i Polish Studies Center. W badaniach koncentruje się na muzyce polskiej XIX oraz XX w., szczególnie – twórczości Chopina, ale też interdyscyplinarnych zagadnieniach z zakresu recepcji, historii kultury, judaistyki, interakcji muzyki i polityki oraz historii praktyki wykonawczej. W 2008 r. ukazała się jej książka Music in Chopin’s Warsaw (Oxford University Press). Prof. Goldberg jest redaktorką tomu The Age of Chopin: Interdisciplinary Inquiries (Indiana University Press, 2004) i autorką artykułów (m.in. nt. kameralnych wersji utworów koncertowych Chopina, jego obecności w warszawskich salonach, jego wczesnej twórczości w świetle koncepcji edukacyjnych Elsnera, roli polskich tańców w muzyce Glinki, partycypacji XIX-wiecznych żydowskich muzyków w kształtowaniu polskiej tożsamości muzycznej, recepcji pieśni Chopina w transkrypcjach Liszta). Jej najnowsze artykuły odnoszą się do związków Mickiewiczowskiego „Koncertu Jankiela” z gatunkiem muzyki narracyjnej i do nostalgii jako pojęcia kulturowego i medycznego kształtującego język muzyczny mazurków Chopina. Jako współredaktor przygotowuje kolekcję esejów Chopin and His World (Princeton University Press, 2017) oraz studium nt. muzyki w sztambuchu romantycznym. W 1998 r. otrzymała Wilk Award za pracę badawczą nad muzyką polską (Polish Music Reference Center, University of Southern California, Los Angeles), a w 2005 – stypendium Fulbright-Hays na badania „Tożsamość narodowa, asymilacja i żydowskość w dziewiętnastowiecznej muzyce polskiej”. Często zapraszana na wykłady (do Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Izraela, Tajwanu). Wywiady z nią emitowały radia WETA (Public Broadcasting Station w Waszyngtonie), WFMT w Chicago, Polskie Radio Dwójka i brytyjska Music Matters(BBC).

museum banner
karłowicz beava liszt moniuszko Yaara tal książka Ohlsson