PL ▼
home SKLEP NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA REJESTRACJA  |  LOGOWANIE basket logo
Wstecz
¯biografia

Mieczysław Tomaszewski, muzykolog i edytor. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Reprezentuje muzykologię zorientowaną humanistycznie. Od 1952 roku pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie (od 1954 r. redaktor naczelny, 1965-88 dyrektor). W latach 1960-66 wykładał teorię i estetykę muzyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1959 był wykładowcą na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 1971 docent, od 1989 profesor). W latach 1966-86 kierował założonym przez siebie Podyplomowym Studium Edytorstwa Muzycznego, od 1967 Katedrą Edytorstwa Muzycznego, w latach 1976-86 Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki. W latach 1982-85 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzi badania nad muzyką czasów romantyzmu i nad romantyzującym nurtem polskiej muzyki współczesnej, nad teorią pieśni europejskiej i pokrewieństwem sztuk. Centrum jego zainteresowań stanowi twórczość Fryderyka Chopina.

W zakresie chopinologii opublikował m.in.: Kompoztorzy polscy o Chopinie (1959), Chopin. Diariusz par image (1990), Fryderyk Chopin. Życie twórcy (1995; CD-ROM), Muzyka Chopina na nowo odczytana (1996), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (1998, monografia parokrotnie nagrodzona), Chopin und seine Zeit (1999), Chopin i George Sand (2003), Chopin. Fenomen i paradoks (2009), Chopin (2009), Chopin. Ein Leben in Bildern (2010), Muzyka Chopina odczytana na nowo (I wyd. 1996; II wyd. 2010). Oprócz chopinologicznych prac naukowych Mieczysław Tomaszewski jest także autorem poświęconych kompozytorowi książek popularnonaukowych oraz audycji radiowych.

W roku 2000 został wyróżniony przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina: „(...) za całokształt badań nad dziełem i postacią Fryderyka Chopina, a w szczególności za pracę Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (...). W 2010 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz został uhonorowany przez Ministra Kultury odznaką "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina". Obecnie jest członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

 

M. Tomaszewski wygłaszał wykłady, odczyty i referaty dotyczące twórczości kompozytora i muzyki polskiej m.in. w: Paryżu, Dijon, La Chatre (Nohant), Valldemosie, Mariańskich Łaźniach, Wiedniu, Grazu, Gamming, Dreźnie, Lipsku, Hamburgu, Essen, Dusseldorfie, Chemnitz, Aarchus, Wilnie, Bratysławie, Londynie i Nowym Jorku.

Pod redakcją naukową M. Tomaszewskiego ukazało się 14 tomów Biblioteki Chopinowskiej (1959-1986) oraz 5 tomów serii Documenta Chopiniana (1970-1990). Obecnie współredaguje Rocznik Chopinowski i Chopin Studies. Z dokonań nietypowych trzeba wymienić: dokumentalny film biograficzny Chopin (TVP 2/Arte, 1997), cykl 44 audycji radiowych pt. Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie (PR 2, 1999/2000) oraz pierwszy na świecie leksykon multimedialny poświęcony jednemu kompozytorowi: Fryderyk Chopin. Życie twórcy (wersja pierwsza: 1990, wersja nowa: 2000). 

Prof. Tomaszewski jest autorem wielu książek o Fryderyku Chopinie:

 • Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia. Kraków 1959
 • Pieśni Fryderyka Chopina. Zarys monograficzny. 1960 (nie wydana)
 • Chopin. Diariusz par image. (współautor strony ikonograficznej: B. Weber). Również w jęz. ang. i niem. Kraków-Warszawa 1990
 • Muzyka Chopina na nowo odczytana. Kraków 1996
 • Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1998 ; 2.wyd. (uzupełnione) Kraków 2005
 • Frederic Chopin und seine Zeit. Laaber 1999
 • Chopin i George Sand. Kraków WL 2003

Z kilkudziesięciu tekstów o kompozytorze (publikowanych w 7 językach) szczególniejsze znaczenie posiadają studia:

 • Filiacje twórczości pieśniarskiej Chopina z polską pieśnią ludową, popularną i artystyczną. (1961)
 • Uwagi o ewolucji stylu Chopina. (1979)
 • Chopin Fryderyk Franciszek. Hasło w t.2 Encyklopedii Muzycznej PWM (1985)
 • Le styl de Chopin et ses transformations. (1989)
 • Fantasie f- moll op. 49. Genese Struktur, Rezeption. (1995)
 • Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs. (1995)
 • Z badań nad rezonansem muzyki Chopina: Etiuda a - moll op. 25 nr 11 w świetle jej słownych interpretacji. (1996)
 • Chopin, Kurpiński i pieśń powszechna.(1999)
 • Chopina Scherzo cis-moll op. 39. Od proweniencji do rezonansu. (2000)
 • Les melodies de Chopin et leur particularités dans le context du lyrisme vocal européen. (2002)
 • Chopin w kręgu wartości. (2002)
 • Chopin's inspirations from polish common song. (2003)
 • Fryderyka Chopina stosunek do wiary. (2003)
 • Autour de phénomène de la musique de Chopin. De la provenance à la resonance. (2004)
 • Zawirowania wokół Mazurka a-moll op. 17 nr 4. (2004)
 • The Nocturne in Db major op. 27 No 2. (2005)

W roku 1999 prof. Mieczysław Tomaszewski otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej oraz nagrodę wydawców im. J. Długosza za monografię Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. W roku 2000 został wyróżniony przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina: "(...) za całokształt badań nad dziełem i postacią Fryderyka Chopina, a w szczególności za pracę  «Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans» (...)" Został powołany do Rady Programowej NIFC we wrześniu 2001 roku. 30 marca 2016 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Katowicach.

¯publikacje
product picture
Mieczysław Tomaszewski
Chopin. The Man, his Work and ...
60 EUR
product picture
Mieczysław Tomaszewski
Chopin 2. Uchwycić nieuchwytne...
22 EUR
product picture
różni, opracowanie Mieczysław ...
Kompozytorzy Polscy o Fryderyk...
12 EUR
product picture
Mieczysław Tomaszewski
Chopin i George Sand
12 EUR
product picture
Mieczysław Tomaszewski
Chopin. Człowiek – dzieło – re...
28 EUR
museum banner
karłowicz beava liszt moniuszko Yaara tal książka Ohlsson