PL ▼
home SKLEP NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA REJESTRACJA  |  LOGOWANIE basket logo
Wstecz
¯biografia

Jeffrey Kallberg, amerykański muzykolog zajmujący się historią muzyki XIX i XX w., teorią edytorstwa muzycznego, "gender studies" oraz wieloma zagadnieniami z dziedziny chopinologii. Stopień doktora uzyskał w 1982 r. na uniwersytecie w Chicago na podstawie pracy The Chopin Sources: Variants and Versions in Later Manuscripts and Printed Editions, w której przeprowadził bardzo wnikliwe porównanie wersji utworów zachowanych w różnych źródłach. Jest specjalistą w dziedzinie źródłoznawstwa w zakresie źródeł rękopiśmiennych XIX w., szczególnie rękopisów Chopina. Był konsultantem merytorycznym spektaklu muzycznego Monsieur Chopin Hershey'a Feldera, którego premiera odbyła się w Royal George Theatre w Chicago latem 2005. 

Kallberg jest autorem książki prezentującej nowatorskie spojrzenie na muzykę Chopina, jego technikę kompozytorską i proces twórczy przez pryzmat teorii literatury, muzykologii i gender studies (Chopin at the Boundaries: Sex, History, and Musical Genre, Harvard University Press, 1996).

W swoich licznych publikacjach porusza problemy z zakresu edytorstwa muzycznego począwszy od ogólnych rozważań na temat XIX-w. praktyk wydawniczych (Chopin in the Marketplace: Aspects of the International Music Publishing Industry in the First Half of the Nineteenth Century, "Notes" 39/1983, s. 795-824), poprzez skomplikowane kwestie klasyfikacji źródeł rękopiśmiennych Chopina (O klasyfikacji rękopisów Chopina, "Rocznik Chopinowski" 17/1985, s. 63-96) i szczegółowe rozważania dotyczące problemów edytorskich w wydaniach dzieł Chopina (Czy warianty są problemem? `Intencje kompozytorskie' w edytorstwie dzieł Chopina, "Rocznik Chopinowski" 19/1987, s. 199-210) aż po teksty poświęcone konkretnym rękopisom i drukom (Chopin and the Aesthetic of the Sketch: A New Prelude in E flat Minor?, "Early Music" 29/2001, s. 408-22; Sense and Meaning in Two Recently Discovered Editions Annotated by Chopin, w: Chopin in Paris. The 1830s., red. A. Szklener, Warszawa 2006, s. 331-342).

Porusza także temat narodowego charakteru twórczości Chopina i pojęcia muzyki narodowej w XIX w. (Hearing Poland: Chopin and Nationalism, w: Piano Music in the Nineteenth Century, red. R. Larry Todd, New York 1990, s. 221-57). Rozważa problem stylu późnych kompozycji Chopina wskazując na dokonujące się w nich zmiany stylistyczne i dowodząc (na podstawie wnikliwej analizy źródeł), iż ostatnim utwory Chopina nie był Mazurek f-moll, jak się powszechnie uważa, lecz Mazurek g-moll [op. 67 nr 2 według Fontany, WN 64] (Chopin's Last Style, "Journal of the American Musicological Society" 38/1985, s. 264-315; Ostatnia przemiana stylu Chopina, "Rocznik Chopinowski" 18/1986, s. 17-61). Skupia się także w kilku tekstach na wybranych, szczegółowych kwestiach techniki kompozytorskiej Chopina (The Problem of Repetition and Return in Chopin's Mazurkas, w: Chopin Studies, red. J. Samson, Cambridge 1988, s. 1-23; The Rhetoric of Genre: Chopin's Nocturne in G Minor, "19th-Century Music" 11/1988, s. 238-61). Porusza rzadko podejmowany w lit. przedmiotu problem wpływów orientalnych w twórczości Chopina (Arabian Nights: Chopin and Orientalism, w: Chopin and his Work in the Context of Culture, red. Irena Poniatowska, 2 t., Kraków 2003, t. 1, s. 171-183). Nie pomija też tematu recepcji twórczości Chopina (A musical response to Chopin's death: Ferdinand Hiller's recomposition of the Prelude in C Minor, w: After Chopin. Influence of Chopin's Music on European Composers till the First World War, red. M. Chylińska, J. Comber, A. Szklener, Warszawa 2008).

Kallberg jest członkiem Komitetu Redakcyjnego serii «Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe» publikowanego przez NIFC. Przygotował szereg wstępów do wyd. faksymilowego autografów Chopina (w druku). Uczestniczył aktywnie niemal we wszystkich międzynarodowych konferencjach chopinowskich organizowanych w Warszawie oraz w obu Kongresach Chopinowskich (1999, 2010).

¯publikacje
product picture
Jeffrey Kallberg
Granice poznania Chopina
45 PLN
museum banner
karłowicz beava liszt moniuszko Yaara tal książka Ohlsson