PL ▼
home SKLEP NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA REJESTRACJA  |  LOGOWANIE basket logo
product picture
product picture
move photos left move photos right
5 EUR     PLN
add to basket
tytuł: Chopin Review nr 2
wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
rok wydania: 2019
format: 160x240
okładka: miękka
liczba stron: 96

Przed 62 laty, w roku 1956, komitet redakcyjny pod przewodnictwem Józefa M. Chomińskiego powołał do życia „Rocznik Chopinowski”. Periodyk, z założenia łącząc we wspólnej pracy „historyków i teoretyków muzyki z kompozytorami i wykonawcami” – jak w słowie wstępnym deklarowała redakcja – miał za zadanie „pogłębienie badań w zakresie mistrzostwa kompozytorskiego Chopina oraz wykorzystanie ich zdobyczy dla prac edytorskich i działalności artystycznej związanej z interpretacją dzieł Chopina”. Zarówno czterdziestopięcioletni okres ukazywania się „Rocznika” (na którego bazie z czasem powstało też wydawnictwo „Chopin Studies”, zbierające najbardziej wartościowe materiały z polskiego „Rocznika” w wersjach obcojęzycznych), jak i – może paradoksalnie, a zarazem jeszcze wyraźniej – 17-letnia już przerwa w publikacji kolejnych numerów (ostatni podwójny wolumin wyszedł w roku 2001), nadto obserwowane przez nas działania polskiego i międzynarodowego środowiska muzykologicznego oraz artystycznego poświadczają znaczącą potrzebę dysponowania medium dającym możliwość merytorycznej dyskusji, bieżącej informacji i konsolidacji inicjatyw wydawniczych i naukowych skoncentrowanych na postaci oraz dorobku polskiego kompozytora.

Przekonani o nieodzowności tematycznego pisma chopinowskiego o profilu naukowo-badawczym inicjujemy wydawanie dwóch periodyków: „The Chopin Review” oraz „Studiów Chopinowskich”, które na skalę światową (pierwszy z nich) i polską (drugi) staną się forum dialogu i prezentacji badań chopinologicznych, dotyczących bądź to ściśle dzieła i postaci Chopina, bądź nieodzownego dla nich kontekstu kulturowego.

Zakładamy korespondencję treści pomiędzy „The Chopin Review” i „Studiami”, lecz nie ich identyczność. W przypadku obu pism kolejne woluminy skoncentrowane będą na określonych polach tematycznych, wypełnianych przez nowo ogłaszane drukiem studia badawcze, przekłady znaczących oraz kanonicznych artykułów albo zapisy wykładów czy panelowych dyskusji, jakie nierzadko mają miejsce przy ważnych sympozjach i konferencjach. Istotnym działem w obu czasopismach będą recenzje dotyczące w pierwszej kolejności wydawnictw książkowych publikowanych w Polsce i za granicą, a w przypadkach najbardziej wyjątkowych – także wydawnictw fonograficznych i produkcji filmowych. „The Chopin Review” i „Studia Chopinowskie” są wydawnictwami Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, wpisując się w realizację jego misji inspirowania, wspierania, koordynacji oraz upowszechniania badań naukowych dotyczących osoby, twórczości i szeroko rozumianego kontekstu muzyki polskiego kompozytora.

 

museum banner
karłowicz beava liszt moniuszko Yaara tal książka Ohlsson